Solutions4care

Oplossingen voor nu en morgen

Onze visie

Kansen en mogelijkheden zien en realiseren, dat is wat wij doen. Juist nu zijn er innovaties nodig bij de overheid, bedrijven en de zorg. Hier ligt onze kracht en onze drive. Als wereldverbeteraars zetten wij ons in voor anderen. Wij zijn creatieve denkers en doeners.  Het eindresultaat is wat voor ons telt.

Coaching

Soms heb je wat ondersteuning nodig om weer volledig in je kracht te komen. Onze ervaren coaches nemen je mee hoe onze hersenen werken. Hoe we omgaan met stress en angst is 40.000 jaar geleden ontstaan. Onze overlevingsmechanismen zijn in het huidige tijdperk niet meer nodig. Of helpt het toch?

Interim Managers

Als je als organisatie een volgende stap wilt zetten is een frisse deskundige blik vaak wenselijk. Hierdoor worden bestaande denk- en gedragspatronen doorbroken of in ieder geval bespreekbaar gemaakt. Onze interim managers zijn zeer ervaren leidinggevenden.

Opleiding & Training

Om mensen in hun kracht te zetten zijn diverse trainingen ontwikkeld zoals;

  • Persoonlijk leiderschap
  • Effectief communiceren
  • Teamrollen en de kunst van het samenwerken
  • Financieel beheer in de zorg

Persoonlijk Leiderschap

Door persoonlijk leiderschap (Covey) te ontwikkelen zul jij je minder afhankelijk voelen van je omgeving.

Opleiding, Training & Advies

Ieder mens heeft behoefte aan succes. Succesvolle organisaties hebben één belangrijk kenmerk: “Ze leren sneller en beter dan de concurrent”. Hierdoor zijn zij in staat om sneller in te spelen op de veranderende omstandigheden. Solutions4Care heeft een model en aanpak ontwikkeld waarin de belangrijkste succesfactoren worden behandeld. 

Faciliterend Leiderschap

Succesvolle leidinggevenden richten hun behoefte aan erkenning niet op zichzelf maar op het creëren van een geweldig bedrijf of team.  

Teamleren

Succesvolle teams vertonen het verschijnsel dat het beste als gelijkgerichtheid omschreven kan worden. Het team functioneert als één geheel.  

Eenvoud

De kracht van de eenvoud helpt als het gaat om doelgerichtheid en de consistentie om het uit te kunnen voeren. Freud, Darwin, Marx en Einstein zijn in staat geweest om de complexiteit van de wereld te vereenvoudigen tot één centraal idee, een basisprincipe dat alles verenigt en stuurt.

Balans in teamrollen

(Management)kwaliteiten laten zich niet verenigen in één persoon, in een team kan dat wel. Een team bezit de mogelijkheid om uiteenlopende karakters, eigenschappen en talenten samen te brengen en op elkaar in te laten spelen.

Wederzijds respect

Noodzakelijke verschillen in een team kunnen alleen tot z’n recht komen op het moment dat er sprake is van onderling respect en vertrouwen. Inzicht in elkaars talenten en beperkingen zal leiden tot kennis en vanuit deze kennis kan men werken aan het onderlinge respect en vertrouwen.

Heldere doelstellingen

Op een meer abstract niveau werkt een team in principe mee aan de realisering van een missie. Het maakt duidelijk waar het allemaal om begonnen is. Aan de missie zijn de doelen opgehangen die het team richten. Doelen kunnen vertaald worden in concrete resultaten en taken. Resultaten worden vertaald naar concrete taken per teamlid. Hierdoor is duidelijk wat de persoonlijke bijdrage aan het gezamenlijke resultaat is.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

Kernwaarde van werken in teams is dat de verantwoordelijkheid gezamenlijk is. Vanuit deze verantwoordelijkheid wordt de bijdrage van ieder teamlid verbonden aan het team. Het delen van verantwoordelijkheid betekent dat jij je niet meer achter een ander kunt verschuilen.

Initiatief tonen

Initiatief tonen betekent dat de teamleden daden aan woorden koppelen. Dit beperkt zich niet tot de taakomschrijving maar komt voort uit de motivatie van de medewer-kers. Een cultuur waarin gemakkelijk initiatieven worden genomen, bevordert de spontaniteit, en daarmee de creativiteit van het team.

Open communicatie

De basis voor samenwerking tussen teamleden is de uitwisseling van informatie. In het team is goede communicatie belangrijk om zowel onderlinge relaties te bevorderen als om de taak effectief te kunnen volbrengen.

Flexibel aanpassen

Een goed team kan zich voortdurend aanpassen aan de omstandigheden. Het steeds leren omgaan met nieuwe situaties houdt het team alert en bevordert het leren.

Discipline

Succesvolle bedrijven bouwen een consistent systeem met duidelijke begrenzingen, maar ze geven mensen tegelijkertijd vrijheid en verantwoordelijk. Ze nemen mensen aan met zelfdiscipline die niet gemanaged hoeven te worden. Ze geven leiding aan het systeem en niet aan mensen.

Even voorstellen

Ontmoet het team achter Solutions4Care.

John Kamping

Conceptontwikkelaar organisatieadviseur

drs Henk van de Rijt

Organisatieadviseur

Lubertha Pastoor

Financieel adviseur

Mariska Nunumete

Trainer/coach

Anita Kuipers-Boel

Procesmanager